Изследване на дебелината на вътрешните слоеве на ретината при болни от захарен диабет – Е.Христова, В.Йоцова, З.Златарова