Клиничен случай на двустранна задна исхемична оптична невропатия – М. Бенова, Я. Здравков, И. Танев