First National Conference ” Optometry and eye health”

opto logo marea siteБългарски Съюз на Оптометристите“ и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ организират Първата Национална Конференция „Оптометрия и очно здраве“ 2016.

Събитието ще се състои на 04, 05 и 06 ноември в Аулата на Ректората на Софийски Университет и в него ще вземат участие лектори от няколко европейски държави, както и най-добрите специалисти от България.

На събитието ще бъдат представени последните новости от областта на оптометрията и ще има работни групи, които ще се включат в практическите упражнения.

В рамките на конференцията ще бъде представен и учебникът “Биомикроскопия и контактни лещи”, написан от проф. Волфганг Сикенбергер, авторитетен преподавател от Университета в Йена, Германия.