Здравка Костадинова, Специалист Дирекция „Международно сътрудничество“ Български Червен Кръст

„Настоящата референция се издава на Мареа Травъл в уверение за успешното ни партньорство и желанието ни да изразим задоволството си от качеството на обслужването им.

Българският Червен Кръст поради естеството на мисията и задачите си ангажира служителите си в множество международни инициативи – семинари, обучения, акции.

Екипът на Мареа Травъл отговорно и прецизно организира пътуванията ни, предоставя ни навременна информация за всички възможности за транспорт, консултира ни по всички възникнали във връзка с пътуванията ни въпроси, следи за безпроблемното протичане на командировките ни.”