Uncategorized

Регистрация

Регистрации и резюмета се изпращат чрез специално създадените за целта форми на сайта на Софийско офталмологично дружество –http://sofiiskoophtalmologichnodrujestvo.com/ При регистрация ще получите на посочения от Вас имейл адрес потвърждение на Вашата...