Регистрация

Регистрации и резюмета се изпращат чрез специално създадените за целта форми на сайта на Софийско офталмологично дружество –http://sofiiskoophtalmologichnodrujestvo.com/

При регистрация ще получите на посочения от Вас имейл адрес потвърждение на Вашата заявка. Моля да посочите в регистрационната бланка актуален имейл адрес. Участието Ви ще се счита за прието след заплащане на таксата в указания срок (5 работни дни след получаване на заявката Ви) по банков път на посочената по-долу банкова сметка или на място в офиса на фирмата организатор:

Мареа Интернешънъл Груп ЕООД

Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ 1, ет. 1/;
Тел.: 02/9804945; факс: 02/9867034;
Е-mail: novosti@sofiiskoophtalmologichnodrujestvo.com

Банкови детайли

Фирма: МАРЕА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG47 UNCR 7000 1522 2721 19
BIC: UNCRBGSF
При заплащане по банков път посочвайте трите имена на участника, за да можем по-бързо да открием плащането и да потвърдим регистрацията Ви.

Анулация на регистрация

До 30.09.2016 г. можете да анулирате Вашето участие в конференцията с възстановяване на 100 % от регистрационната такса. Удържа се единствено административна такса от 10 лв.

Необходимо е да заявите желанието си за анулация в писмен вид на и-мейл адресa на Дружеството в рамките на указаните по-горе срокове.

Всички анулации на регистрации за събитието, изпратени на и след 01.10.2016 г, не подлежат на възстановяване на заплатените суми.